Kurs podstawowy (PADI OWD)

Jest najpopularniejszym i najbardziej uznanym kursem dla początkujących nurków. Program tego kursu umożliwia opanowanie podstawowych umiejętności  nurkowych, a po jego ukończeniu otrzymuje się uznawany na całym świecie, wydany przez PADI, certyfikat Open Water Diver uprawniający do samodzielnego nurkowania do głębokości 18 metrów.

W bazie nurkowej Benthos Bali wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne są prowadzone przez zawodowych instruktorów nurkowania PADI. Podczas kursu cały czas masz bezpośredni kontakt z instruktorem. Nasi instruktorzy starannie śledzą Twoje postępy i dzielą się swoim doświadczeniem nurkowym. Jest to możliwe dzięki niewielkim grupkom szkoleniowym (max 4 osoby) i indywidualnemu zaangażowaniu instruktora nurkowania. Zajęcia teoretyczne są prowadzone w naszej sali wykładowej wyposażonej w pełen zestaw multimediów. Zajęcia basenowe w specjalnie przystosowanym do tego typu zajęć basenie,  a wody otwarte…to przebogate rafy koralowe oraz zawsze cieple wody okalające wyspę Bali.

Co będziesz robić ?

  • Pięć modułów teoretycznych (podręcznik, testy, video i wykład)
  • Pięć nurkowań na basenie w pełnym sprzęcie, gdzie nauczysz się podstawowych umiejętności (2 dni po około 5 godz. dziennie)
  • Cztery nurkowania na wodach otwartych (dwa dni)
  • test sprawnościowy (przepłyniecie 200m lub 300m w płetwach, sam wybierzesz, oraz utrzymanie się na powierzchni wody przez 10 min)

Co będziesz robić ?

Zajęcia teoretyczne pozwolą Ci zapoznać się z podstawami wiedzy niezbędnej do bezpiecznego przebywania pod wodą. Pełen sukces osiągniesz jednak wtedy,  gdy będziesz aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Ćwiczenia praktyczne odbywają się zazwyczaj na basenie. Zajęcia te umożliwią sprawdzenie w praktyce wiedzy teoretycznej podawanej na wykładzie, będąc jednocześnie testem podstawowych umiejętności nurkowych.

Trening na wodach otwartych służy doskonaleniu wiedzy praktycznej w typowych sytuacjach, zdarzających się pod wodą. Pozwala on ocenić zdobyte umiejętności. Struktura kursu umożliwia dopasowanie go do indywidualnych umiejętności uczestnika i wyjście naprzeciw jego oczekiwaniom. W czasie trwania kursu otrzymasz wszelka pomoc od instruktora prowadzącego zajęcia, żebyś mógł w pełni zrozumieć omawiana problematykę. Pamiętaj, ze Twój opiekun jest profesjonalnie wykształconym instruktorem, który w każdej chwili służy pomocą i radą. Powinieneś wiec stawiać jak najwięcej pytań, otrzymując w zamian osobiste zaangażowanie z jego strony. Celem instruktora jest pomoc w wypełnieniu zadań stojących przed Toba w czasie trwania kursu.

Wymagania wstępne :

  • Minimalny wiek: 10 lat, (w wieku 10-14 lat certyfikat PADI JUNIOR OPEN WATER DIVER).
  • Ogólnie dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi

Co później ?

Rozkoszuj sie nurkowaniem w tropikalnych wodach Bali udoskonalając umiejętności zdobyte w czasie kursu PADI OWD. Poznawaj nowe miejsca, podróżuj, nurkuj ! 🙂