Uczestnictwo w kursie PADI Divemaster jest pierwszym krokiem w zawodowej karierze nurka. Nurkowie, którzy pozytywnie ukończą to szkolenie, zdobywają rangę Certyfikowanego Asystenta i status Mistrza Nurkowania – Divemaster’a.  Mogą  nadzorować certyfikowanych nurków podczas ich aktywności podwodnej, asystować podczas szkoleń, a także prowadzić wycieczki podwodne. Na tym szkoleniu kandydaci na Divemaster’a uczą się jak prawidłowo demonstrować ćwiczenia, nadzorować nurkowanie w czasie szkolenia i po jego zakończeniu. Certyfikat ten udostępni Ci dalszą możliwość rozwoju na poziomie zawodowym. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminów, pozwoli Ci połączyć hobby z pracą…kto wie,  może nawet na Bali!

Co będziesz robić?

Podczas kursu będziesz uczyć się w jaki sposób przewodzić grupie nurków zarówno w teorii jak i w praktyce na basenie i wodach otwartych. Weźmiesz udział w kursie Open Water Diver celem nabycia praktyki w asystowaniu instruktorowi podczas szkolenia. Nauczysz się w jaki sposób identyfikować najczęściej występujące problemy u początkujących nurków pod wodą oraz w jaki sposób pomóc młodym adeptom nurkowania.

Teoria:

Na zajęcia teoretyczne składa się 12 wykładów teoretycznych, egzamin pisemny oraz sporządzenie planu awaryjnego w przypadku wypadku nurkowego. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w naszej sali wykładowej, przy użyciu nowoczesnych technik szkoleniowych z użyciem multimedialnego projektora, prezentacji oraz profesjonalnego wykładu.

Tematy sesji teoretycznych:

 • Rola oraz charakterystyka Divemastera PADI,
 • Nadzorowanie certyfikowanych nurków,
 • Asystowanie podczas szkolenia,
 • Wprowadzenie do teorii nurkowania,
 • Fizyka,
 • Fizjologia,
 • Sprzęt,
 • Teoria dekompresji i tabele nurkowe RDP,
 • Programy prowadzone przez Divemastera,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Biznes nurkowy,
 • Twoja kariera w nurkowaniu.

Egzamin składa się z 8 sekcji, w których znajdują się wszystkie powyższe zagadnienia. Aby pozytywnie ukończyć egzamin należy osiągnąć poziom minimum 75% poprawnych odpowiedzi w każdej z sekcji.

Praktyka:

Sesje zastosowania praktycznego obejmują warsztaty z zakresu programów, które może prowadzić DiveMaster, warsztaty z nadzorowania nurków podczas szkoleń zarówno na basenie jak i na wodach otwartych, warsztaty z nadzorowania nurków certyfikowanych oraz prowadzenie nurkowań grupowych.

Ocena umiejętności nurkowych, ratowniczych i pływackich:

 • Wymiana sprzętu pomiędzy dwoma nurkami pod wodą przy oddychaniu partnerskim,
 • Ocena umiejętności nurkowych obejmuje 20 umiejętności PADI m.in. zdjęcie maski, zdjęcie sprzętu, zawiśnięcie w toni (hovering), etc.,
 • Ocena umiejętności ratowniczych obejmuje ćwiczenie z kursu Rescue Diver – nieprzytomny nurek na powierzchni,
 • Ocena umiejętności pływackich dokonywana z pomiarem czasu obejmuje: pływanie 200 m stylem dowolnym, pływanie 800 m w ABC bez pracy rękoma, 100 m holowania nurka, 15 min utrzymywania się na powierzchni wody.

Wymagania wstępne :

 • Minimalny wiek: 18 lat
 • Certyfikat PADI RESCUE DIVER lub certyfikat innej organizacji kwalifikujący do tego kursu
 • Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania
 • Posiadanie dokumentu stwierdzającego ukończenie w ciągu dwóch ostatnich lat kursu resuscytacji i pierwszej pomocy EFR – Emergency First Response PADI lub równoważny kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Minimum 60 potwierdzonych nurkowań